Origon.ee koduleht kasutab küpsiseid, tutvu nende kasutamise eeskirjaga siin.
Jätkates kodulehe kasutamist, annate küpsiste kasutamisele oma nõusoleku. SULGE TEAVITUS

E-Autokool

Õppetöö toimub kombineeritud õppe vormis.( e-õppe ja traditsiooniliste õppevormide kombinatsioon)
E-õpe on väga mugav õppimise vorm. Õppijatel on võimalus õppida vabalt valitud ajal ja kohas, 7 päeva nädalas ja 24 tundi päevas.

Meie koolis sooritatakse teooriaeksam e-keskkonnas.

Meie E-AUTOKOOL on omataoline kogu vabariigis.

2006. aastal alustasime innovatiivset E-õppe programmi, mida toetasid nii ARK-i Järelvalvekomisjon kui ka Haridusministeerium.
2009. aastal kinnitas  ARK-i Järelvalvekomisjon uuesti elektroonilise õppevormi vastavust B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklikule õppekavale.
Oleme esimene autokool, kellele Põhja RMA on andnud kirjaliku hinnangu liiklusteooriaõppe elektroonilise õppevormi kasutamiseks B- kategooria mootorsõidukijuhi koolitusel. Vaata tunnistust!  

Programm on valminud koostöös IT spetsialistidega.
E-õppe all mõeldakse õpetamist osaliselt või täielikult arvuti ja interneti abil.
E-õpe on lihtne, kaasaegne ja tõhus õppemeetod, milles kasutatakse mitmesuguseid teabe- ja sidevahendeid (arvuti, elektroonilised andmekandjad, Internet).
.........................................................................................................
      E-õppe konsultatsioonid.
Lugupeetud õpilane!

Seoses ülemaailmse pandeemiaga ja Eesti Vabariigi valitsuse vastuvõetud eriolukorraga peatame kõik statsionaarsed klassitunnid ja konsultatsioonid ning anname võimaluse edasi õppida E-Autokooli põhiselt.
Sõidutundide jätkumise suhtes jätab kool otsustamise sõiduõpetajale ja õpilasele ning nendevahelisele kokkuleppele.
Palume Teil hinnata adekvaatselt enda tervislikku seisundit enne kokkuleppe sõlmimist.
Kui olete sunnitud tervislikel põhjustel õpingud katkestama, siis andke sellest kindlasti koolile teada. Pikendame haiguse ajaks Teie koolituslepingut.

Vabandame ebamugavuste pärast.

Õppimine e-õppe toel võimaldab:

• õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt;
• kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale;
• saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel;
• kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks tööks;
• omada täpset ülevaadet kursuse õppeprotsessist;
• esitada kodutöid elektrooniliselt;
• individuaalne kasutajanimi ning salasõna tagab privaatsuse.

 Õppijalt eeldab e-õppes osalemine:
• usku e-õppe tulemuslikkusse ja julgust proovida;
• motivatsiooni õppida midagi uut;
• oskust seada eesmärke, mida õppides soovitakse saavutada;
• õppeks vajaliku aja leidmist;
• enesedistsipliini (eelkõige õppimise ajast kinnipidamisel ja ülesannete täitmisel);
• vastutustunnet ja tähtaegade jälgimist;
• julgust küsida ja avaldada arvamust (nii + kui –); kirjalikku väljendusoskust;
• arvutikasutamise oskust ja tehnilise baasi vastavust nõuetele;
• aktiivsust suhtlemisel nii juhendaja/koolitaja kui kaasõppijatega.