Origon.ee koduleht kasutab küpsiseid, tutvu nende kasutamise eeskirjaga siin.
Jätkates kodulehe kasutamist, annate küpsiste kasutamisele oma nõusoleku. SULGE TEAVITUS

E-Autokool

E-õpe on väga mugav õppimise vorm. Õppijatel on võimalus õppida vabalt valitud ajal ja kohas, 7 päeva nädalas ja 24 tundi päevas.
Teooriakursuse E-õppe materjal on avatud 8 (kaheksa) nädalat.
Meie koolis sooritatakse teooriaeksam e-keskkonnas.
Meie E-AUTOKOOL on omataoline kogu vabariigis.
2006. aastal alustasime innovatiivset E-õppe programmi, mida toetasid nii ARK-i Järelvalvekomisjon kui ka Haridusministeerium.
2009. aastal kinnitas  ARK-i Järelvalvekomisjon uuesti elektroonilise õppevormi vastavust B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklikule õppekavale.
Oleme esimene autokool, kellele Põhja RMA on andnud kirjaliku hinnangu liiklusteooriaõppe elektroonilise õppevormi kasutamiseks B- kategooria mootorsõidukijuhi koolitusel. Vaata tunnistust!  
Programm on valminud koostöös IT spetsialistidega.
E-õppe all mõeldakse õpetamist osaliselt või täielikult arvuti ja interneti abil.
E-õpe on lihtne, kaasaegne ja tõhus õppemeetod, milles kasutatakse mitmesuguseid teabe- ja sidevahendeid (arvuti, elektroonilised andmekandjad, Internet).
.........................................................................................................
      E-õppe konsultatsioonid.
Lugupeetud õpilane!
Anname võimaluse edasi õppida E-Autokooli põhiselt. Kui vajate konsultatsioone siis helista õp. Eeri Kallas tel.58049202

Akadeemilist puhkust saab taotleda järgmistel asjaoludel: 
Tervislikel põhjustel; Seoses lapsehoolduspuhkusega; Omal soovil/muudel põhjustel (raske majanduslik olukord, perekondlikud probleemid, välismaal töötamine jms).