Origon.ee koduleht kasutab küpsiseid, tutvu nende kasutamise eeskirjaga siin.
Jätkates kodulehe kasutamist, annate küpsiste kasutamisele oma nõusoleku. SULGE TEAVITUS

E-Autokool

E-õpe on väga mugav õppimise vorm. Õppijatel on võimalus õppida vabalt valitud ajal ja kohas, 7 päeva nädalas ja 24 tundi päevas.
Meie koolis sooritatakse teooriaeksam e-keskkonnas.

Meie E-AUTOKOOL on omataoline kogu vabariigis.

2006. aastal alustasime innovatiivset E-õppe programmi, mida toetasid nii ARK-i Järelvalvekomisjon kui ka Haridusministeerium.
2009. aastal kinnitas  ARK-i Järelvalvekomisjon uuesti elektroonilise õppevormi vastavust B-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklikule õppekavale.
Oleme esimene autokool, kellele Põhja RMA on andnud kirjaliku hinnangu liiklusteooriaõppe elektroonilise õppevormi kasutamiseks B- kategooria mootorsõidukijuhi koolitusel. Vaata tunnistust!  

Programm on valminud koostöös IT spetsialistidega.
E-õppe all mõeldakse õpetamist osaliselt või täielikult arvuti ja interneti abil.
E-õpe on lihtne, kaasaegne ja tõhus õppemeetod, milles kasutatakse mitmesuguseid teabe- ja sidevahendeid (arvuti, elektroonilised andmekandjad, Internet).
NB!  Kui kasutatakse elektroonilist õppevormi, siis igas juhi algastme teooriaõppe moodulis peab läbima vähemalt kaks auditoorset õppetundi. (Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad. § 32 lõige 4 ja 5.)

E-kooli konsultatsioonide ajad:  Kool suletud 23 detsembr 2019 kuni 02 jaanuar 2020.a.

Detsember: Kolmapäev kell 18:00 Mustamäe tee 4 - 152 A, I korrus.
.........................................................................................................
Detsember: Neljapäev kell 17:30 Harju tn. 6 - 225 A, II korrus.

Tundide teemad:
Iseseisvaks õppimiseks juhendamine. Sõiduki käsitsemine. Liiklus kui süsteem. Ohutu liiklemise põhimõtted. Teiste liiklejatega arvestamine. Sõiduki turvalisus.
Teooriakursus kestab 6-8 nädalat. (I moodul on avatud 14 päeva)
Teil peab olema läbitud I, II ja III teooriamoodul ning sooritatud III mooduli arvestus.

Õppimine e-õppe toel võimaldab:

• õppida mitmekesisemalt ja aktiivsemalt;
• kasutada õppimiseks elektroonilisi õppematerjale;
• saada õppejõult tuge iseseisva töö tegemisel;
• kasutada erinevaid tehnilisi võimalusi veebipõhiseks tööks;
• omada täpset ülevaadet kursuse õppeprotsessist;
• esitada kodutöid elektrooniliselt;
• individuaalne kasutajanimi ning salasõna tagab privaatsuse.

 Õppijalt eeldab e-õppes osalemine:
• usku e-õppe tulemuslikkusse ja julgust proovida;
• motivatsiooni õppida midagi uut;
• oskust seada eesmärke, mida õppides soovitakse saavutada;
• õppeks vajaliku aja leidmist;
• enesedistsipliini (eelkõige õppimise ajast kinnipidamisel ja ülesannete täitmisel);
• vastutustunnet ja tähtaegade jälgimist;
• julgust küsida ja avaldada arvamust (nii + kui –); kirjalikku väljendusoskust;
• arvutikasutamise oskust ja tehnilise baasi vastavust nõuetele;
• aktiivsust suhtlemisel nii juhendaja/koolitaja kui kaasõppijatega.