Origon.ee koduleht kasutab küpsiseid, tutvu nende kasutamise eeskirjaga siin.
Jätkates kodulehe kasutamist, annate küpsiste kasutamisele oma nõusoleku. SULGE TEAVITUS

Isikuandmete töötlemine

Kodulehe Origon.ee isikuandmete vastutav töötleja on Origon EST OÜ, registrikood 11240807, aadress Mustamäe tee 4 ,Tallinn, Harjumaa 10621, telefon 58 049 177 ja e-post origon@origon.ee (edaspidi "koolitaja").

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

nimi;
isikukood;
kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
aadress;
kursuste seosed;
loengute vaatamise info;
testide lahendamise info;
arvete info;
tasumiste info;

Küpsiste kasutamise ja salvestamise kohta saate lähemalt lugeda siit lehelt (https://www.origon.ee/est/cookie-policy).

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmete töötlemine toimub õpilasega sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt õppekava täitmise jälgimine, raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Isikuandmeid kasutatakse koolituslepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks.
Loengute ja testide kasutamise andmeid kasutatakse õppekava täitmise jälgimiseks ja lõpuks tunnistuse väljastamiseks. 
Arvete ja tasumiste andmeid (ostu kuupäev, teenus, õpilase ja maksja andmed) kasutatakse koolitusteenuste võimaldamiseks ning raamatupidamise jaoks.
Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, nimi, töödeldakse selleks, et lahendada teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Kodulehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse kodulehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Isikuandmed edastamine volitatud töötlejatele

Koolitaja hoiab kliendi isikuandmeid, mis on talle teatavaks saanud konto registreerimise ja kasutamise käigus, saladuses ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. Kodulehe kasutaja nõustub sellega, et koolitajal on õigus õpilasele sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh edastada õpilase andmeid isikutele, kes on seotud koolitaja poolt õpilasele teenuse osutamisega. Nimekiri volitatud töötlejatest:

Maanteeamet, registrikood 70001490 (õpilase registreerimine kursusele ja koolituse lõpetamise registreerimine)
Balto Osaühing, registrikood 11419423 (raamatupidamine)
Lumav Commerce OÜ, registrikood 11727981 (infosüsteemi, andmebaasi ja serveri haldamine)

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Koduleht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele - isikuandmete töötlemine toimub kodulehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine, parandamine ja ülekandmine

Kodulehel salvestatud isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi kontohalduses (https://www.origon.ee/est/seaded-maksed). Detailsemate isikuandmete või elektroonilise väljundi kohta saate päringu esitada emailile origon@origon.ee. Andmete ülekandmise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul, kus klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub õpilase nõusoleku alusel, siis on õpilasel õigus nõusolek tagasi võtta esitades päringu emailile origon@origon.ee.

Säilitamine

Kasutajakonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui kasutajakontoga õpilane on registreeritud Maanteeametis, siis säilitatakse isikustatud andmeid viis aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamise kohta saate päringu esitada emailile origon@origon.ee. Andmete kustutamise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning vajadusel täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (https://www.origon.ee/est/kontakt). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).